Terapia mowy

Pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami

Masz trudności z głosem, gardłem lub przełykaniem? A może są kłopoty, takie jak jąkanie, niejasna mowa, trudności ze znalezieniem słów lub problemy z tworzeniem zdań lub logicznej sekwencji? Bonnier Logopedisch Centrum może Ci pomóc. Dotyczy to również problemów ze słyszeniem lub słuchaniem, czytaniem lub pisaniem.

Nasi logopedzi zajmują się profilaktyką, badaniami i leczeniem zaburzeń i wad mowy, języka, głosu i słuchu. Te zaburzenia i utrudnienia mogą występować zarówno u dzieci, jak iu dorosłych. Oferujemy pomoc w problemach komunikacyjnych. W celu przekazywania informacji, wiedzy i uczuć szczególnie ważny jest normalny rozwój języka i umiejętności komunikacyjne. Język jest niezbędny do nauki czytania, pisania i liczenia. Kiedy pojawiają się problemy w tym obszarze, ma to negatywny wpływ na nasze samopoczucie społeczne i emocjonalne. Możemy zaoferować niezbędną pomoc w poprawie komunikacji osobistej.

Terapia neurologopedyczna

W Holandii prawie 10 000 osób rocznie cierpi na afazję, zaburzenie językowe spowodowane uszkodzeniem mózgu. Afazja wpływa na komunikację, a w konsekwencji na jakość życia. Po wystąpieniu afazji większość osób otrzymuje leczenie i wsparcie logopedyczne. Jesteśmy specjalistami w leczeniu pacjentów z afazją.

Oprócz afazji Bonnier Logopedisch Centrum leczy również inne neurologiczne zaburzenia mowy, głosu, mowy i połykania. Centrum jest powiązane z AfasieNet, ParkinsonNet, MS Zorg Nederland i Mimetherapeuten Nederland.

Terapia logopedyczna dla niemowląt
Ten przeznaczony jest dla małych dzieci (0-2 lata) z problemami z jedzeniem i piciem. Bonnier Logopedisch Centrum specjalizuje się w leczeniu dzieci wymagających prewerbalnej terapii logopedycznej.

Nasza praktyka

W naszym ośrodku pracuje kilku logopedów. Bonnier Logopedisch Centrum jest powiązane z kilkoma profesjonalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, takimi jak Nederlandse Vereniging voor Logopedie, Foniatrie i ParkinsonNet. Nasi logopedzi przeszli wszechstronne szkolenie i są specjalistami neurologopedii i terapii logopedycznej dla niemowląt. Po konsultacji z lekarzem lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Bonnier Logopedisch Centrum ma umowy ze wszystkimi ubezpieczycielami zdrowotnymi.

Formularz rejestracyjny