Stemtherapie

Stemtherapie

Voor wie?

Stemtherapie is zorg voor mensen met stem- en keelklachten, zoals heesheid, schor zijn, maar ook globusklachten (continu een brok in de keel voelen). Stemtherapie is er ook voor mensen die in transitie zijn (genderdysfonie). Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van Manuele facilitatie van de Larynx (een soort massage van het strottenhoofd).

Stemtherapie

Stoornissen

Stemtherapie is zorg voor mensen met stem- en keelklachten, zoals heesheid, schor zijn, maar ook globusklachten (continu een brok in de keel voelen). Stemtherapie is er ook voor mensen die in transitie zijn (genderdysfonie). Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van Manuele facilitatie van de Larynx (een soort massage van het strottenhoofd).

Keelklachten Zodra de keel geïrriteerd is en pijnlijk aanvoelt door intensief stemgebruik kan dit uiteindelijk stemklachten geven.

Heesheid Als de stem schor, krakerig of hees klinkt.

Te hoge of te lage spreekstem Indien u uw stem te hoog of te laag ervaart.

Stembandafwijkingen Als er knobbeltjes, poliepen of oedeem op uw stembanden aanwezig zijn waardoor de stembanden niet meer goed kunnen sluiten, waardoor er heesheid ontstaat. Ook een verlamming aan één of beide stembanden geven een hese stem.

Strottenhoofdkanker Zodra het strottenhoofd geheel of gedeeltelijk weggenomen is, zal men op een andere manier moeten leren spreken.

Stemproblemen bij zangers Wanneer de spreek- en/of zangstem verkeerd wordt gebruikt, kan dit invloed hebben op de stemkwaliteit. De stem kan bijvoorbeeld hees of schor zijn, er kan een brokgevoel in de keel ontstaan. Soms is er ook sprake van stembandknobbeltjes. Er wordt gewerkt met technieken uit de stem- en zangtherapie om de stemkwaliteit en mogelijkheden te verbeteren.

Transgenderdysfonie Bij een transitie hoort ook de verandering van het spreken. De stem zal op een andere manier moeten worden gebruikt, maar ook de articulatie, intonatie en nonverbale communicatie. Het doel is een natuurlijke stem en spraak te gebruiken, die bij de persoon past.

Vraag en antwoord

Wordt stemtherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket, een aanvullende verzekering is niet nodig. Logopedie wordt daarom ook vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat het eerst verrekend wordt met het eigen risico.

Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn keel zit, kunnen jullie daar iets in betekenen?

Jazeker kunnen we iets voor je betekenen. We bieden manuele facilitatie van de larynx (strottenhoofd) aan. Dit is een effectieve methode om het vervelende gevoel in de keel te behandelen.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bonnier logopedisch centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor volwassenen geldt dat logopedie vergoed wordt, zodra het eigen risico verbruikt is.

Kan ik bij twijfel een afspraak maken voor een screening?

Ja, je kunt gerust een afspraak maken, mail of bel ons op en wij zullen een duidelijk advies geven.

Heb ik een verwijzing nodig voor het volgen van logopedie?

Logopedie is direct toegankelijk. Je kunt zonder verwijsbrief van de arts naar de logopedist. Directe toegankelijkheid wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Er wordt prelogopedie geadviseerd voor mijn kind, wat moet ik me daar bij voorstellen?

De logopedist zal veelal met u als ouder of verzorger werken. Allereerst wordt het probleem geïnventariseerd, vervolgens wordt er geobserveerd en/of onderzoek gedaan. Aan de hand daarvan zullen eerste adviezen worden gegeven. De logopedist zal ook terugkomen om te kijken of de adviezen het gewenste resultaat hebben of dat er andere interventies genomen moeten worden.

Is het mogelijk om prelogopedie aan huis te krijgen?

Ja, dit is mogelijk indien dit medisch noodzakelijk is of wenselijk i.v.m. voedingen. Dit moet dan wel op de verwijsbrief staan van de arts.

Hoe vaak komt afasie voor?

Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 30.000 mensen afasie. Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een beroerte , hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie. Van alle mensen die afasie hebben, geeft 90% aan dat zij vinden dat afasie te weinig bekend is bij het grote publiek.

Hoe ontstaat afasie?

Afasie ontstaat door een hersenletsel. De oorzaak van zo’n hersenletsel is meestal een bloedvataandoening. Soms is een verwonding van de hersenen (hersentrauma) of een gezwel in de hersenen (hersentumor) de oorzaak. De bloedvataandoening wordt ook wel beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of hersenattaque genoemd. In medische termen heet het een CVA, een Cerebro (= hersenen) Vasculair (= bloedvat) Accident (= ongeval). Letteriijk dus een ongeval in een bloedvat in de hersenen. In deze site zullen we hiervoor verder de term beroerte gebruiken.

Op welke dagen en tijden is het mogelijk om zanglessen te volgen?

De zanglessen bij bonnier logopedisch centrum worden gegeven op dinsdag, woensdag en vrijdag. In overleg is het mogelijk gedurende de hele dag de lessen te volgen, ook in de avonduren.

Waar wordt de zangcoaching gegeven?

Het is mogelijk om zanglessen te volgen op onze locaties in Uden, Heesch en Ravenstein.

Hoe geef ik mij op voor een (proef)les?

Je kan je opgeven voor een proefles door te bellen naar 0413 271 067 of te mailen naar info@logopedie-uden.nl

Ik twijfel of mijn kind in aanmerking komt, wat kan ik het beste doen?

U kunt contact opnemen met Marleen van Slooten (info@logopedie-uden.nl , 0413-271067 of 06-15484746). Er zal dan een kennismakingsgesprek plaatsvinden en indien nodig onderzoek om het taalniveau te bepalen. Samen wordt dan gekeken of jullie binnen het ouderprogramma passen.

Mijn kind krijgt in een andere praktijk logopedie, ik zou graag willen deelnemen aan dit programma. Kan dat?

Ja, dat kan als uw kind voldoet aan de voorwaarden. Er moet wel een speciale verwijzing zijn voor dit ouderprogramma. Logopedie in de praktijk zal dan tijdelijk stoppen, maar kan na het afronden van het ouderprogramma weer worden opgepakt door de desbetreffende logopedist.