Prelogopedie

Prelogopedie

Voor wie?

Wanneer een jong kind (0-2 jaar) problemen heeft met het eten of drinken, kun je geholpen worden door een logopedist van bonnier logopedisch centrum. Wij bieden begeleiding en geven adviezen bij de eet- en drinkproblemen.

Stoornissen
Prelogopedie

Stoornissen

Preverbale logopedie wordt gegeven bij jonge kinderen (0-2 jaar) met eet- en drinkproblemen.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen kan prelogopedie gegeven worden.

Voorbeelden van problemen:

 • het kind drinkt niet uit de fles
 • het drinken uit de fles is vermoeiend
 • het kind verslikt zich regelmatig
 • het kind hapt niet van de lepel af
 • lepelvoeding wordt geweigerd
 • het kind kokhalst
 • het eten van vast voedsel lukt niet
 • de sondevoeding moet worden afgebouwd

Het kan zijn dat het kind in het ziekenhuis gelegen heeft en dat prelogopedie moet worden gegeven vanuit de praktijk. Ook als er vragen of problemen zijn rondom het eten en drinken van jonge kinderen, kan prelogopedie nodig zijn. Marleen van Slooten en Yvonne Bax behandelen de kinderen die preverbale logopedie nodig hebben.

Meer informatie zie www.prelogopedie.nl

Het probleem zal geïnventariseerd worden door een gesprek te voeren en te observeren. Vervolgens zuller er adviezen gegeven worden. Dit kunnen aanpassingen van houding of materiaal zijn, maar ook de manier van aanbieden kan veranderd worden.
Enkele voorbeelden van drinkproblemen zijn:

  • het kind drinkt niet uit de fles
  • het drinken uit de fles is vermoeiend
  • het kind verslikt zich regelmatig
  • de sondevoeding moet worden afgebouwd

Prelogopedie kan ook worden ingeschakeld bij eetproblemen bij jonge kinderen. Denk hierbij aan de volgende problemen:

 • het kind eet geen vast voedsel
 • het kind eet niet van de lepel
 • het kind kokhalst of spuugt veel tijdens het eten
 • het kauwen lukt niet
 • het kind wil geen stukjes in zijn eten

Deze problemen kunnen o.a. ontstaan na langdurige sondevoeding, over- of ondergevoeligheid in het mondgebied of reflux. De logopedist inventariseert het probleem, observeert een eetsituatie en vervolgens wordt er gekeken welke interventies er genomen kunnen worden.

Vraag en antwoord

Er wordt prelogopedie geadviseerd voor mijn kind, wat moet ik me daar bij voorstellen?

De logopedist zal veelal met u als ouder of verzorger werken. Allereerst wordt het probleem geïnventariseerd, vervolgens wordt er geobserveerd en/of onderzoek gedaan. Aan de hand daarvan zullen eerste adviezen worden gegeven. De logopedist zal ook terugkomen om te kijken of de adviezen het gewenste resultaat hebben of dat er andere interventies genomen moeten worden.

Is het mogelijk om prelogopedie aan huis te krijgen?

Ja, dit is mogelijk indien dit medisch noodzakelijk is of wenselijk i.v.m. voedingen. Dit moet dan wel op de verwijsbrief staan van de arts.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bonnier logopedisch centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor volwassenen geldt dat logopedie vergoed wordt, zodra het eigen risico verbruikt is.

Kan ik bij twijfel een afspraak maken voor een screening?

Ja, je kunt gerust een afspraak maken, mail of bel ons op en wij zullen een duidelijk advies geven.

Heb ik een verwijzing nodig voor het volgen van logopedie?

Logopedie is direct toegankelijk. Je kunt zonder verwijsbrief van de arts naar de logopedist. Directe toegankelijkheid wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Hoe vaak komt afasie voor?

Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 30.000 mensen afasie. Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een beroerte , hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie. Van alle mensen die afasie hebben, geeft 90% aan dat zij vinden dat afasie te weinig bekend is bij het grote publiek.

Hoe ontstaat afasie?

Afasie ontstaat door een hersenletsel. De oorzaak van zo’n hersenletsel is meestal een bloedvataandoening. Soms is een verwonding van de hersenen (hersentrauma) of een gezwel in de hersenen (hersentumor) de oorzaak. De bloedvataandoening wordt ook wel beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of hersenattaque genoemd. In medische termen heet het een CVA, een Cerebro (= hersenen) Vasculair (= bloedvat) Accident (= ongeval). Letteriijk dus een ongeval in een bloedvat in de hersenen. In deze site zullen we hiervoor verder de term beroerte gebruiken.

Op welke dagen en tijden is het mogelijk om zanglessen te volgen?

De zanglessen bij bonnier logopedisch centrum worden gegeven op dinsdag, woensdag en vrijdag. In overleg is het mogelijk gedurende de hele dag de lessen te volgen, ook in de avonduren.

Waar wordt de zangcoaching gegeven?

Het is mogelijk om zanglessen te volgen op onze locaties in Uden, Heesch en Ravenstein.

Hoe geef ik mij op voor een (proef)les?

Je kan je opgeven voor een proefles door te bellen naar 0413 271 067 of te mailen naar info@logopedie-uden.nl

Wordt stemtherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket, een aanvullende verzekering is niet nodig. Logopedie wordt daarom ook vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat het eerst verrekend wordt met het eigen risico.

Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn keel zit, kunnen jullie daar iets in betekenen?

Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn keel zit, kunnen jullie daar iets in betekenen?

Ik twijfel of mijn kind in aanmerking komt, wat kan ik het beste doen?

U kunt contact opnemen met Marleen van Slooten (info@logopedie-uden.nl , 0413-271067 of 06-15484746). Er zal dan een kennismakingsgesprek plaatsvinden en indien nodig onderzoek om het taalniveau te bepalen. Samen wordt dan gekeken of jullie binnen het ouderprogramma passen.

Mijn kind krijgt in een andere praktijk logopedie, ik zou graag willen deelnemen aan dit programma. Kan dat?

Ja, dat kan als uw kind voldoet aan de voorwaarden. Er moet wel een speciale verwijzing zijn voor dit ouderprogramma. Logopedie in de praktijk zal dan tijdelijk stoppen, maar kan na het afronden van het ouderprogramma weer worden opgepakt door de desbetreffende logopedist.