Skip to main content

Hanen

Hanen

Voor wie?

De Hanencursus voor ouders is bedoeld voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks (dus slechts een paar woorden) spreken in de leeftijd 1,5 tot 5/6 jaar. In het Hanenouderprogramma krijgen ouders begeleiding om beter met het kind te leren praten en communiceren.

Hanen

Hanencursus

De Hanencursus voor ouders is bedoeld voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks (dus slechts een paar woorden) spreken in de leeftijd 1,5 tot 5/6 jaar. In het Hanenouderprogramma krijgen ouders begeleiding om beter met het kind te leren praten en communiceren.

Doel Het ouderprogramma helpt ouders en hun kind om beter met elkaar te leren praten en communiceren. Het programma bestaat uit huisbezoeken en groepsbijeenkomsten. Tijdens de groepsbijeenkomsten leren ouders communicatiestrategen, maar wordt er ook geoefend. Er wordt geleerd om dagelijkse situaties te benutten tot optimale taalmomenten. Daarnaast hebben de groepsbijeenkomsten als meerwaarde dat er ervaring tussen ouders kan worden uitgewisseld. Tijdens de huisbezoeken worden video-opnames gemaakt van de interactie. Deze opnames worden teruggekeken, waarin besproken wordt welk effect de omgang heeft op de communicatie.

Effectonderzoek in Canada laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend wordt ervaren. De interactie en communicatie tussen ouder en kind verbetert.

Kosten Hanenouderprogramma Indien het gezin hiervoor in aanmerking komt, wordt het programma volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is wel een verwijzing van een arts nodig.

Inhoud traject Het ouderprogramma beslaat zo’n 3-4 maanden. Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek bij het gezin thuis, hierin worden ook communicatiedoelen bepaald. Verder zijn er 8 groepsbijeenkomsten en nog 3 huisbezoeken. De groepsbijeenkomsten en huisbezoeken worden afgewisseld.

De groepsgrootte is 6-8 gezinnen, het liefst nemen beide ouders deel aan de cursus.

Aanmelden Indien er sprake is van een kind dat niet tot nauwelijks spreekt, kan het gezin worden aangemeld. Er is dan een verwijzing van de arts nodig, waarop het programma vermeld staat. Ouders kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Marleen van Slooten door te mailen naar: info@logopedie-uden.nlof te bellen naar 0413-271067 of 06-15484746.

Vraag en antwoord

Ik twijfel of mijn kind in aanmerking komt, wat kan ik het beste doen?

U kunt contact opnemen met Marleen van Slooten (info@logopedie-uden.nl , 0413-271067 of 06-15484746). Er zal dan een kennismakingsgesprek plaatsvinden en indien nodig onderzoek om het taalniveau te bepalen. Samen wordt dan gekeken of jullie binnen het ouderprogramma passen.

Mijn kind krijgt in een andere praktijk logopedie, ik zou graag willen deelnemen aan dit programma. Kan dat?

Ja, dat kan als uw kind voldoet aan de voorwaarden. Er moet wel een speciale verwijzing zijn voor dit ouderprogramma. Logopedie in de praktijk zal dan tijdelijk stoppen, maar kan na het afronden van het ouderprogramma weer worden opgepakt door de desbetreffende logopedist.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bonnier logopedisch centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor volwassenen geldt dat logopedie vergoed wordt, zodra het eigen risico verbruikt is.

Kan ik bij twijfel een afspraak maken voor een screening?

Ja, je kunt gerust een afspraak maken, mail of bel ons op en wij zullen een duidelijk advies geven.

Heb ik een verwijzing nodig voor het volgen van logopedie?

Logopedie is direct toegankelijk. Je kunt zonder verwijsbrief van de arts naar de logopedist. Directe toegankelijkheid wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Er wordt prelogopedie geadviseerd voor mijn kind, wat moet ik me daar bij voorstellen?

De logopedist zal veelal met u als ouder of verzorger werken. Allereerst wordt het probleem geïnventariseerd, vervolgens wordt er geobserveerd en/of onderzoek gedaan. Aan de hand daarvan zullen eerste adviezen worden gegeven. De logopedist zal ook terugkomen om te kijken of de adviezen het gewenste resultaat hebben of dat er andere interventies genomen moeten worden.

Is het mogelijk om prelogopedie aan huis te krijgen?

Ja, dit is mogelijk indien dit medisch noodzakelijk is of wenselijk i.v.m. voedingen. Dit moet dan wel op de verwijsbrief staan van de arts.

Hoe vaak komt afasie voor?

Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 30.000 mensen afasie. Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een beroerte , hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie. Van alle mensen die afasie hebben, geeft 90% aan dat zij vinden dat afasie te weinig bekend is bij het grote publiek.

Hoe ontstaat afasie?

Afasie ontstaat door een hersenletsel. De oorzaak van zo’n hersenletsel is meestal een bloedvataandoening. Soms is een verwonding van de hersenen (hersentrauma) of een gezwel in de hersenen (hersentumor) de oorzaak. De bloedvataandoening wordt ook wel beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of hersenattaque genoemd. In medische termen heet het een CVA, een Cerebro (= hersenen) Vasculair (= bloedvat) Accident (= ongeval). Letteriijk dus een ongeval in een bloedvat in de hersenen. In deze site zullen we hiervoor verder de term beroerte gebruiken.

Wordt stemtherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket, een aanvullende verzekering is niet nodig. Logopedie wordt daarom ook vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat het eerst verrekend wordt met het eigen risico.

Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn keel zit, kunnen jullie daar iets in betekenen?

Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn keel zit, kunnen jullie daar iets in betekenen?

Op welke dagen en tijden is het mogelijk om zanglessen te volgen?

De zanglessen bij bonnier logopedisch centrum worden gegeven op dinsdag, woensdag en vrijdag. In overleg is het mogelijk gedurende de hele dag de lessen te volgen, ook in de avonduren.

Waar wordt de zangcoaching gegeven?

Het is mogelijk om zanglessen te volgen op onze locaties in Uden, Heesch en Ravenstein.

Hoe geef ik mij op voor een (proef)les?

Je kan je opgeven voor een proefles door te bellen naar 0413 271 067 of te mailen naar info@logopedie-uden.nl