Logopedie

Logopedie

Voor wie?

Ervaar je stem-, keel-, of slikklachten? Of zijn er klachten zoals stotteren, onduidelijk spreken, het moeilijk op woorden kunnen komen of moeite hebben met het vormen van zinnen of een logisch verhaal? Je kan geholpen worden door bonnier logopedisch centrum. Dit geldt ook voor problemen met horen of luisteren, lezen en schrijven. Onze logopedisten zijn actief met de preventie, het onderzoeken en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Deze stoornissen en beperkingen komen voor bij kinderen en volwassenen. Wij geven hulpverlening bij communicatieproblemen.

Logopedie

Stoornissen

Logopedie is zorg die nodig is wanneer er problemen zijn met taal, spraak, stem en gehoorproblemen.

Hyperventilatie: Als de ademhaling te snel en/of te diep is waardoor iemand onder andere tintelingen en duizeligheid ervaart. Bij de logopedist leer je ademtechnieken, waardoor de klachten kunnen verminderen.

COPD: (verzamelnaam voor aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen). Astma vertoont kenmerken van COPD. Beide aandoeningen veroorzaken moeilijkheden bij het ademhalen: de luchtwegen of de vertakkingen van de luchtwegen kunnen vernauwd raken, waardoor vooral de uitademing belemmerd is.
De logopedische behandeling bij aandoeningen rondom de adem zal vooral gericht zijn op het omgaan met de eigen optimale longinhoud.

Aerofagie: Bij Aerofagie slikt iemand zeer frequent grote hoeveelheden lucht in. Dit kan leiden tot klachten zoals boeren, winderigheid, buikpijn, brandend maagzuur, misselijkheid en een vol gevoel hebben. Een betere controle over de ademhaling en het slikken kunnen de klachten doen verminderen.

Wat verstaan we onder afwijkend mondgedrag?

 • duim-, vinger- of speenzuigen,
 • zuigen op haren/kleding/knuffel
 • open mondgedrag,
 • slikken met de tong tussen de tanden/kiezen
 • slissen of lispelen.

De gevolgen kunnen zijn dat de spierkracht in en rondom de mond afneemt, waardoor afwijkend slikken kan ontstaan. Dit heeft weer invloed op de kaak- en/of gebitsstand en het spreken. Ook is er een verhoogde kans op oorproblemen en infecties in de keel en/of amandelen.

Een behandelmethode kan OMFT zijn. Oro Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het hertellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Dit verstoorde evenwicht kan ontstaan door afwijkend mondgedrag.

Links

Een goede articulatie is nodig voor een goede verstaanbaarheid.

Articulatiestoornis de klanken worden niet op de juiste manier uitgesproken, klanken worden vervangen door andere klanken of ze worden weggelaten. Voorbeeld: Visje wordt tisje of stoel wordt toel.

Slissen/lispelen tijdens het spreken komt bij sommige klanken de tong tussen de tanden.

Nasaliteit het kan voorkomen dat er te nasaal gesproken wordt; er komt te veel of te weinig lucht door de neus.

Ook articulatieproblemen door verbale dyspraxie (zoeken naar de juiste klanken) en schisis worden behandeld.

Wanneer je herstellende bent van het COVID-19 virus kan het zijn dat je behandeling van een logopedist nodig hebt.  Steeds meer mensen zijn op dit moment herstellende van het virus. Om hen daarin te kunnen ondersteunen, zijn wij als praktijk ons hierin gaan verdiepen. Logopedische zorg voor de (ex) coronapatiënten kan namelijk nodig zijn om hen te kunnen begeleiden in het herstel van communicatieproblemen en slikstoornissen in alle fasen van het ziekteproces.

Inmiddels hebben wij al veel patiënten behandeld voor COVID-19 herstelzorg. De meeste patiënten komen bij ons met keelklachten. Zij ervaren spanning of een brokgevoel in het keelgebied. Deze patiënten behandelen wij middels manuele facilitatie (een soort massage van het halsgebied). Veruit de meeste cliënten ervaren hierdoor een verlichting van de klacht en een betere kwaliteit van leven. Daarnaast ervaren nog veel mensen ademhalingsproblemen. Hierbij zetten wij ademtherapie in. Deze behandeling stemmen wij af met de behandeling bij de fysiotherapeut en/of psycholoog.

Veelvoorkomende klachten, waarbij logopedische behandeling ingezet kan worden, zijn:

 • Heesheid (langer dan twee weken) of een schorre stem;
 • Aanhoudende hoestklachten;
 • Een brokgevoel of spanning in de keel;
 • Ademhalingsproblemen als kortademigheid, benauwdheid of een foutieve spreekademhaling
 • Verslikken
 • Moeite met kauwen/ wegslikken van voeding
 • Het gevoel dat voedingsresten achterblijven/blijven hangen in de mond- en/of keelholte
 • Pijn tijdens het slikken

Om (ex) COVID-19 patiënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun herstel, nemen wij deel aan verschillende multidisciplinaire teams met o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen. Binnen deze teams is een behandelprotocol opgesteld om zo goed en zo snel mogelijk in te kunnen spelen op de klachten van de patiënt. Tijdens de behandelperiode werken wij nauw samen met deze disciplines om de patiënten de beste zorg te kunnen bieden.

Iedereen die COVID-19 heeft gehad komt in aanmerking voor herstelzorg. Je hebt hier geen positieve testuitslag voor nodig, maar wel een verwijzing van de (huis)arts. Indien u een afspraak wilt inplannen kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Keelklachten Zodra de keel geïrriteerd is en pijnlijk aanvoelt door intensief stemgebuik kan dit uiteindelijk stemklachten geven.

Heesheid Als de stem schor, krakerig of hees klinkt.

Te hoge of te lage spreekstem Indien u uw stem te hoog of te laag ervaart.

Stembandafwijkingen Als er knobbeltjes, poliepen of oedeem op uw stembanden aanwezig zijn waardoor de stembanden niet meer goed kunnen sluiten, waardoor er heesheid ontstaat. Ook een verlamming aan één of beide stembanden geven een hese stem.

Strottenhoofdkanker Zodra het strottenhoofd geheel of gedeeltelijk weggenomen is, zal men op een andere manier moeten leren spreken.

Transgenderdysfonie Bij een transitie hoort ook de verandering van het spreken. De stem zal op een andere manier moeten worden gebruikt, maar ook de articulatie, intonatie en nonverbale communicatie. Het doel is een natuurlijke stem en spraak te gebruiken, die bij de persoon past.

Naast stemtherapie zijn wij bevoegd om Manuele Laryngeale Facilitatie toe te passen.

Auditieve problemen Als het gehoor intact is, maar het gehoorde wordt niet goed verwerkt. Hierdoor zijn er mogelijk problemen met het onthouden van de informatie, het discrimineren van klanken (verschillen horen) en de analyse en synthese. Auditeve informatie verwerken is belangrijk voor het lees- en schrijfproces.

Slechthorendheid Door een middenoorontsteking kan een kind perioden slechter horen hetgeen kan leiden tot spraak- en taalproblemen. Bij een perceptieve slechthorendheid is de slechthorendheid aangeboren. Denk aan een erfelijke factor of ziekten tijdens de zwangerschap. Maar het kan ook gaan om niet-aangeboren slechthorendheid, zoals door een ongeval, ziekte zoals meningitis, lawaai-beschadiging of ouderdom.

Doofheid Bij een aangeboren doofheid ontwikkelt de taal zich niet spontaan. Bij een niet-aangeboren doofheid zijn de spraak- en taalontwikkeling meestal al ontwikkeld, maar dit hoeft niet vanzelfsprekend te zijn.

Normaal gesproken kunnen kinderen tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen leren spreken. Bij sommige kinderen verloopt dit proces anders. Indien ook in de eerste taal een probleem is, kan er gesproken worden over een taalontwikkelingsstoornis.

Vertraagde taalontwikkeling Uw kind heeft bijvoorbeeld een te kleine woordenschat vergeleken met leeftijdgenootjes. Of uw kind maakt nog geen zinnetjes of haalt de volgorde van de woorden in de zin door elkaar. Ook kan het zijn dat uw kind moeite heeft met het begrijpen van opdrachtjes.

Woordvindingsstoornissen Er zijn problemen met het vinden van het juiste woord, terwijl uw kind het woord wel weet. De woorden ‘die’ en ‘ding’ worden vaak gebruikt

Stotteren Stotteren is niet vloeiend spreken. Dit kan zich uiten door klankherhalingen, woorddeelherhalingen, verlengingen of blokkades. Daarnaast is er vaak spanning in de spieren zichtbaar. Bij sommige kinderen komen enkele kenmerken ook voor in de normale ontwikkeling.

Klik hier voor een screeningslijst voor stotteren: SLS

Broddelen Broddelen kenmerkt zich door snelle, moeilijk verstaanbare spraak. Erk kan sprake zijn van telescopie (televisie wordt tevisie), maar ook van herhalingen.

Vraag en antwoord

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bonnier logopedisch centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor volwassenen geldt dat logopedie vergoed wordt, zodra het eigen risico verbruikt is.

Kan ik bij twijfel een afspraak maken voor een screening?

Ja, je kunt gerust een afspraak maken, mail of bel ons op en wij zullen een duidelijk advies geven.

Heb ik een verwijzing nodig voor het volgen van logopedie?

Logopedie is direct toegankelijk. Je kunt zonder verwijsbrief van de arts naar de logopedist. Directe toegankelijkheid wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Hoe vaak komt afasie voor?

Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 30.000 mensen afasie. Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een beroerte , hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie. Van alle mensen die afasie hebben, geeft 90% aan dat zij vinden dat afasie te weinig bekend is bij het grote publiek.

Hoe ontstaat afasie?

Afasie ontstaat door een hersenletsel. De oorzaak van zo’n hersenletsel is meestal een bloedvataandoening. Soms is een verwonding van de hersenen (hersentrauma) of een gezwel in de hersenen (hersentumor) de oorzaak. De bloedvataandoening wordt ook wel beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of hersenattaque genoemd. In medische termen heet het een CVA, een Cerebro (= hersenen) Vasculair (= bloedvat) Accident (= ongeval). Letteriijk dus een ongeval in een bloedvat in de hersenen. In deze site zullen we hiervoor verder de term beroerte gebruiken.

Er wordt prelogopedie geadviseerd voor mijn kind, wat moet ik me daar bij voorstellen?

De logopedist zal veelal met u als ouder of verzorger werken. Allereerst wordt het probleem geïnventariseerd, vervolgens wordt er geobserveerd en/of onderzoek gedaan. Aan de hand daarvan zullen eerste adviezen worden gegeven. De logopedist zal ook terugkomen om te kijken of de adviezen het gewenste resultaat hebben of dat er andere interventies genomen moeten worden.

Is het mogelijk om prelogopedie aan huis te krijgen?

Ja, dit is mogelijk indien dit medisch noodzakelijk is of wenselijk i.v.m. voedingen. Dit moet dan wel op de verwijsbrief staan van de arts.

Op welke dagen en tijden is het mogelijk om zanglessen te volgen?

De zanglessen bij bonnier logopedisch centrum worden gegeven op dinsdag, woensdag en vrijdag. In overleg is het mogelijk gedurende de hele dag de lessen te volgen, ook in de avonduren.

Waar wordt de zangcoaching gegeven?

Het is mogelijk om zanglessen te volgen op onze locaties in Uden, Heesch en Ravenstein.

Hoe geef ik mij op voor een (proef)les?

Je kan je opgeven voor een proefles door te bellen naar 0413 271 067 of te mailen naar info@logopedie-uden.nl

Wordt stemtherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket, een aanvullende verzekering is niet nodig. Logopedie wordt daarom ook vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat het eerst verrekend wordt met het eigen risico.

Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn keel zit, kunnen jullie daar iets in betekenen?

Bij bonnier logopedisch centrum zijn een aantal logopedisten geschoold en werkzaam die manuele facilitatie ( soort massage) van het strottenhoofd geven.

Ik twijfel of mijn kind in aanmerking komt, wat kan ik het beste doen?

U kunt contact opnemen met Marleen van Slooten (info@logopedie-uden.nl , 0413-271067 of 06-15484746). Er zal dan een kennismakingsgesprek plaatsvinden en indien nodig onderzoek om het taalniveau te bepalen. Samen wordt dan gekeken of jullie binnen het ouderprogramma passen.

Mijn kind krijgt in een andere praktijk logopedie, ik zou graag willen deelnemen aan dit programma. Kan dat?

Ja, dat kan als uw kind voldoet aan de voorwaarden. Er moet wel een speciale verwijzing zijn voor dit ouderprogramma. Logopedie in de praktijk zal dan tijdelijk stoppen, maar kan na het afronden van het ouderprogramma weer worden opgepakt door de desbetreffende logopedist.